הנהלת חשבונות 1+2 בסיסי+ מתקדם

למידה פרונטלית או בזום, לפי החלטת התלמיד

הקורס בפיקוח משרד העבודה.

לחיילים משוחררים חינם ע"ח הפיקדון

כל מוסד ובית עסק מנהל רישום שיטתי ועדכני של פעולותיו הכספיות. הנהלת חשבונות מהווה כלי בקרה חשוב ומאפשרת להשגיח על היקף מחזור הכספים שכולל: הכנסות, הוצאות, חובות, הלוואות וכו`.

ההתפתחות המואצת של פעילות המסחר מגבירה את הדרישה לעובדים בניהול חשבונות ברמות שונות. מכללת "כיוון" עורכת מזה 28 שנה לימודי הכשרה בתחום הנה"ח ומכשירה את תלמידיה ברמה גבוהה במטרה להקנות להם ידע בתחום החשבונאות המעשית כשהתכנית כולה בפיקוח משרד העבודה.

מטרת הקורס:

הקניית ידע, הבנה וביצוע בענף הנה"ח ולהכשיר מנהלי חשבונות סוג 2 בסיסי.

תנאי קבלה:

* תעודת 12 שנות לימוד או

* תעודת 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של 11 שנות לימוד.

הערה: מי שעמד בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד 1 לפחות, יהיה פטור ממס מבחינת הכניסה.

שעות הקורס:

פעמיים בשבוע במסלול בוקר/ ערב

הערות:

* מבחני הסיווג יתקיימו במקום בהתאם להחלטת משרד העבודה.

נושאי הלימוד:

פרק א'- חשבונאות פיננסית

1.1  מבוא להנהלת חשבונות

1.2  התהליך החשבונאי השוטף

1.3  מס ערך מוסף

1.4  קניות ומכירות טובין

1.5  משכורת, נלוות וניכויים

1.6  מלאי

1.7  כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים

1.8  תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים- השלמת התהליך החשבונאי

1.9  חייבים, פקדונות לזמן קצר, קופה וקופה קטנה

1.10  רכוש קבוע

1.11  רכוש מופשט והוצאות נדחות

1.12  התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך, הון ועודפים

1.13  עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים

1.14 שותפויות

1.15 עסקה משותפת

1.16 משגור

1.17 עסקות במט"ח וטיפול בהפרש

1.18 חשבונות המפעל התעשייתי

1.19 מוסדות ללא כוונת רווח

1.20 רשויות מקומיות

1.21 קבלנים

1.22 שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע

1.23 התקינה החשבונאית

פרק ב'- תורת המסחר והמשק

2.1   סוגי התאגדויות

2.2   מושגי יסוד בכלכלה- ידיעה כללית

2.3   מושגי יסוד בבנקאות וביטוח

2.4   שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי

2.5   מערכת המיסים בישראל- ידיעה כללית

פרק ג'- חישובים מסחריים

3.1   חישובי רווח והפסד

3.2   חישובי הנחות

3.3   חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער

3.4   יחס ופרופורציה, טורים (סדרות) חשבוניים והנדסיים

3.5   ניכיון שטרות ושיקים לפרעון עתידי (דחויים)

פרק ד'- חשבונאות מעשית- ממוחשבת

4.1 חשבונאות מעשית- ממוחשבת

* הלימודים על פי תוכנית משרד הכלכלה.

תעודת הסמכה:

(לעומדים בהצלחה בדרישות ובחינות הקורס)

תעודת גמר מטעם מכללת "כיוון"

* תעודת גמר ממשלתית מנהל חשבונות סוג 2 – מתקדם תוענק מטעם משרד הכלכלה.

* תעודת מקצוע ממשלתית מנהל חשבונות סוג 2 – מתקדם תוענק מטעם משרד הכלכלה.

המכללה רשאית לערוך שינויים בכל אחד מהנתונים הרשומים באתר זה, לרבות בתוכניות הלימודים על פי שיקול דעתה בלבד.

השאירו פרטים

קבעו פגישה לייעוץ לימודים ללא עלות עוד היום – כדי שלא תתחרטו מחר!

דילוג לתוכן