הנהלת חשבונות סוג 3

למידה פרונטלית או בזום, לפי החלטת התלמיד

הקורס בפיקוח משרד הכלכלה.

לחיילים משוחררים חינם ע"ח הפיקדון.

מנהל חשבונות סוג 3- ראשי יהא בעל ידע נרחב בנושאי החשבונאות הפיננסית ויקנה לו כלים ניהוליים ומקצועיים להתמנות עם צוות הניהול בארגון ומבחינת היקף הידע שלו והרמה המקצועית שלו יהיה מקביל לתואר הידוע כיום כ"מנהל חשבונות מדופלם"

מכללת "כיוון" עורכת מזה 28 שנה לימודי הכשרה בתחום הנה"ח ומכשירה את תלמידיה ברמה גבוהה במטרה להקנות להם ידע בתחום החשבונאות המעשית כשהתכנית כולה בפיקוח משרד הכלכלה.

מטרת הקורס:

להכשיר מנהלי חשבונות ברמה הגבוהה ביותר לשם השתלבותם בתפקידי מפתח בארגונים ולהכשיר מנהלי חשבונות סוג 3- ראשי.

תנאי קבלה:

* תעודת מנהל חשבונות סוג 2- מתקדם  או

* מנהל חשבונות סוג 2 ישן (עד 31/12/12 שלאחר מכן יחוייב בבחינת כניסה ברמה של סוג 2- מתקדם)

שעות הקורס:

פעמיים בשבוע במסלול בוקר/ ערב

הערות:

* מבחני הסיווג יתקיימו במיקום בהתאם להחלטת משרד העבודה.

תעודת הסמכה:

(לעומדים בהצלחה בדרישות ובחינות הקורס)

* תעודת גמר מטעם מכללת "כיוון"

* תעודת גמר ממשלתית מנהל חשבונות סוג 3- ראשי תוענק מטעם משרד הכלכלה.

* תעודת מקצוע ממשלתית מנהל חשבונות סוג 3- ראשי תוענק מטעם משרד הכלכלה.

נושאי הלימוד:

פרק א'- חשבונאות פיננסית

1.1  חברות

1.2  התחייבות תלויות, יעודות, עתודות, הפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזן

1.3  השקעות בניירות ערך לזמן קצר

1.4  השקעות בניירות ערך לזמן ארוך

1.5  מימון

1.6  קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך

1.7  הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה

1.8  מרכז וסניפים

1.9  בסיסי דיווח ושחזור חשבונות

1.10  יסודות ביקורת החשבונות

1.11   ניתוח דוחות כספיים

1.12   דוח על תזרים המזומנים

1.13   התקינה החשבונאית

פרק ב'- חשבונאות מעשית- ממחושבת

2   חשבונאות מעשית- ממחושבת

* הלימודים על פי תוכנית משרד הכלכלה.

המכללה רשאית לערוך שינויים בכל אחד מהנתונים הרשומים באתר זה, לרבות בתוכניות הלימודים על פי שיקול דעתה בלבד.

השאירו פרטים

קבעו פגישה לייעוץ לימודים ללא עלות עוד היום – כדי שלא תתחרטו מחר!

דילוג לתוכן